Esperanto: vejdo

Chinese: Han Shan
čeština: Marta Ryšavá
čeština: Alena Bláhová a Olga Lomová
Esperanto: vejdo
English: Red Pine
English: Robert G. Henricks
English: Peter Levitt
English: Burton Watson
français: Mme Cheng et M. Collet
français: Mme Georgette Jaeger
français: M. Patrick Carré
français: M. Paul Jacob

可笑寒山道 而无车马踪 联谿难记曲 叠嶂不知重 

泣露千般草 吟风一样松 此时迷径处 形问影何从 

可笑寒山道 而无车马踪 联谿难记曲 叠嶂不知重

泣露千般草 吟风一样松 此时迷径处 形问影何从

Sur la voj’ de l’ Frosta Monto

Troviĝas ne ĉevalĉara spur’.

Kunflu’ de rojoj miskondukas,

Montvicoj ja sennombras nur.

Mil herboj ploras jen kun rosoj,

Suspiras pinoj sen plezur’.

Ĉe voj-perdiĝo Formo ĉuas

Al Ombro kien ties kur’.