čeština: Alena Bláhová a Olga Lomová

Chinese: Han Shan
čeština: Marta Ryšavá
čeština: Alena Bláhová a Olga Lomová
Esperanto: vejdo
English: Red Pine
English: Robert G. Henricks
English: Peter Levitt
English: Burton Watson
français: Mme Cheng et M. Collet
français: Mme Georgette Jaeger
français: M. Patrick Carré
français: M. Paul Jacob

重岩我卜居 鸟道绝人迹 庭际何所有 白云抱幽石 

住兹凡几年 屡见春冬易 寄语钟鼎家 虚名定无益 

重岩我卜居 鸟道绝人迹 庭际何所有 白云抱幽石

住兹凡几年 屡见春冬易 寄语钟鼎家 虚名定无益

Vyvěštil jsem si život mezi skalami

ptačí stezka, a nikdo o mně neví.

Co podle vás leží za mým dvorem?

Bílá oblaka halí temné skály.

Kolik let tu asi jsem?

Tolikrát jsem viděl, jak se jaro mění v zimu.

Vyřiďte lidem, žijícím v přepychu a v bohatství

že s marnou slávou vyjít neumím.